Gabonak datozela-eta, jostailuen truke azoka antolatu nahi du Arno Guraso Elkarteak abenduaren 20an. Bizi dugun krisi egoera honetan, berrerabilpena sustatu, kontsumismoa murriztu, elkartasuna eta lankidetza bultzatu, eta jostailuei bigarren aukera bat ematea da helburua.

Horretarako, aurrez ikastolako jolastokian eta Herriko Enparantzan jostailuak batuko ditugu bi arratsaldetan. Trukean haur bakoitzak txartel bat jasoko du jostailuko, eta ondoren, azoka egunean txartel bakoitza beste jostailu batengatik aldatu ahal izango du. Jostailuek bete beharreko baldintzak hauek dira: egoera onean eta osorik egotea eta sexu bereizketa edo indarkeriaren aldeko jarrerarik erakusten dutenak ez izatea (adibidez: pistolak). Jostailu txikiak multzoka trukatuko dira (adibidez: kanikak, kotxetxoak…)

JOSTAILUAK UZTEKO abenduaren 10ean, ikastolako jolastokian, 16:30etik 18:00etara, eta abenduaren 17an, Herriko Enparantzan, 17:00etatik 19:00etara. Trukerako azoka abenduaren 20an egingo da, 11:00etatik 14:00etara, Azpilgoetako etxe zurien arkupeetan. Jendea pilatzea saihesteko, ilarak-eta osatuko ditugu, distantzia zaintzeko.

Animatu eta arakatu zuen armairuak, seguru badela-eta aspaldi erabiltzen ez duzuen jostailuren bat beste haurren bati poza emateko moduan.

Feria de irtercambio de juguetes
el 20 de Diciembre

Con motivo de la Navidad, la asociación de padres y madres Arno quiere organizar una feria de irtercambio de juguetes para el 20 de Diciembre. En esta situación de crisis que vivimos, el objetivo es fomentar la reutilización, reducir el consumismo, impulsar la solidaridad y la cooperación, y dar una segunda oportunidad a los juguetes.

Para ello, previamente recogeremos juguetes en el patio de la ikastola y en la plaza del pueblo en dos tardes. A cambio, cada niño o niña recibirá un boleto por juguete, y posteriormente, el día de la feria podrá cambiar cada billete por otro juguete. Los requisitos que deben cumplir los juguetes son: estar en buen estado e íntegro; y que no sean jueguetes que muestren una actitud de discriminación sexual o a favor de la violencia (por ejemplo, pistolas). Los pequeños juguetes se intercambiarán por grupos ( por ejemplo, canicas, cochecitos…).

Para la recogida de juguetes hemos concretado dos dias: el 10 de diciembre estaremos en el patio de la ikastola entre las 16:30 y las 18:00 y el 17 de diciembre en la plaza (Herriko Enparantza) de 17:00 a 19:00. El día de mercado de intercambio será el 20 de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas, en los soportales de las casas blancas de Azpilgoeta.

¡Animaos y registrad vuestros armarios, seguro que ya algún juguete que hace tiempo que no usáis y que pueda dar alegría a algún otro niño o niña.