Zaintza zerbitzua etenda dago gaur gaurkoz, eta horregatik,  zerbitzuko langileen egoera aztertzeko ezohiko batzarrera deitu zuen atzorako Arno Guraso Elkarteak. Udaletxeko Otarre aretoan izan zen batzarra. 19:00etarako egina zegoen deialdia, baina zortzi lagun besterik agertu ez zirenez, bigarren deialdira itxaron behar izan zen. 19:40ak ekin zioten saioari eta zaintzako bi langileak kaleratzea eta dagokien kalte-ordaina ordaintzea onartu zuten, ahobatez. Erabakia langileekin adostuta hartu zen.

Atzoko ezohiko bileraren harira, joan zen astean bi langileekin batu ziren Arnoko zuzendaritzakoak eta diruzainak, haien lan-egoera aztertzeko eta haientzako zein elkartearentzako irteerarik onena izan zitekeena adosteko. Aukera guztiak aztertuta,  bi aldeek onartu zuten atzo erabaki zena zela irtenbiderik egokiena. Hau da, kaleratzea eta langileei dagokien kalte-ordaina ordaintzea.

Zaintza zerbitzua etenda dago, esan bezala, baina arnokideok beharrezko ikusten dugu zerbitzua berriro martxan jartzea. Horretarako, gurasoek behar eta nahi duten zaintza zerbitzuak nolakoa izan beharko lukeen lantzeko, lan-saio berezi batera deitu genituen gurasoak joan zen astean. Parte-hartzea apala izan zen oso, baina ideia interesgarriak aipatu ziren batzarrean eta horiek lantzeko lantaldea sortu du Arnok. Lerro hauen bidez jakinarazi nahi dizuegu, taldea irekia dela eta eskertuko dugula zuen parte-hartzea, bai eta idatziz nahiz ahoz egin ditzakezuen ekarpen guztiak ere.

En la asamblea extraordinaria de ayer se acordó despedir a las dos trabajadoras del servicio de Zaintza, tal y como habían acordado las dos partes

La Asociación de Padres y Madres Arno convocó para ayer una asamblea extraordinaria para analizar la situación de las trabajadoras del servicio de Zaintza. La asamblea tuvo lugar en la sala Otarre del Ayuntamiento. La reunión estaba convocada para las 19:00 horas, pero como sólo comparecieron ocho personas, se tuvo que esperar a la segunda convocatoria. La sesión se inició a las 19:40 horas y se aprobó por unanimidad el despido de las dos trabajadoras de Zaintza y el abono de la indemnización correspondiente. La decisión se tomó de común acuerdo con las trabajadoras.

Con motivo de la reunión extraordinaria de ayer, la semana pasada el presidente y las tesoreras de Arno se reunieron con las dos trabajadoras para analizar su situación laboral y acordar la mejor salida para ellas y para la asociación. Analizadas todas las posibilidades, ambas partes reconocieron que la solución adoptada ayer era la más adecuada. Es decir, el despido y el pago de la indemnización correspondiente a las trabajadoras.

El servicio de Zaintza está interrumpido, como se ha dicho, pero desde Arno consideramos necesario volver a ponerlo en marcha. Para ello, la semana pasada convocamos a los padres y madres a una sesión especial para trabajar cómo debería ser el servicio de Zaintza que necesitan y desean. La participación fue muy baja, pero en la asamblea se habló de ideas interesantes y Arno ha creado un grupo de trabajo para trabajarlas. A través de estas líneas os informamos que el grupo está abierto y que agradeceremos vuestra participación y todas las aportaciones que podéis realizar tanto por escrito como oralmente.