ARNO Guraso Elkartea

Mendaro Ikastolako guraso elkartea / AMPA de Mendaro Ikastola

ARNO

(Más abajo en castellano)

Arno Guraso Elkartea, Mendaro Ikastolako ikasleen gurasook osatzen dugun elkartea da. Elkarteak beregain hartzen ditu Guraso Elkarte eta Eskola Kontseiluko ordezkaritzatik eratorritako funtzioak.

Zer da IGE bat?

Ikasleen Gurasoen Elkartea (IGE) ikastetxe berean matrikulatutako seme-alaben amek eta aitek osatutako talde bat da, iraunkorki jarduerak egiteko helburuarekin modu demokratikoan antolatua, irabazi asmorik gabea, eta inolako gobernu erakunderen, alderdi politikoren, erlijio sinesteren eta enpresaren mende ez dagoena.

Kurtsoan zehar zerbitzu eta jarduera anitz antolatzen dugu; hórrela, zaintza-zerbitzua antolatu eta kudeatzen dugu, baita eskolaz kanpoko jarduerak (eskola-kirola esate baterako) ere. Eskola-umeen kurtso bukaerako txangoak antolatu eta ordaintzen ditugu, eta urte askoan Errege Magoen Kabalgata zein Santana festetako Haur Danborrada ere antolatu ditugu Mendaroko udalarekin elkarlanean.

Baina IGE-a zerbait gehiago da, gure seme-alaben heziketarekin konprometituriko gurasoak gara. Honela, gure partaidatzearekin, ikastetxearen kudeaketan eta Eskola Publikoaren kalitatearen hobekuntzan gure ekarpena egiteko ahalegina egiten dugu.

IGE-k  30 ordezkari dauzka ikastetxeko Organu Gorenean. Organu hau hezkuntza komunitateko kide guztien partaidetza-organoa da, eta ikastetxearen kontrolerako nahiz kudeaketarako, eta zentroaren kalitatezko heziketarako baldintzak bete daitezen lan egiten du.

Nortzuk gara

Gure gobernu-organoak

Elkartea Batzar Orokorrak onartutako estatutu publikoen arabera arautzen da. Funtzionamendu demokratikoa du, eta funtsezko gobernu-organoak hurrengo hauek dira:

Bazkideen Batzar Orokorra

Batzar Orokorra da Elkartearen organo gorena eta bazkide guztiek osatzen dute. Gutxienez, urtero behin bilduko da. Elkartearen akordio nagusiak hartuko ditu eta ekintza plana, kurtsoan zehar garatuko diren jarduerak eta aurrekontua eztabaidatuko eta onartuko ditu.

Zuzendaritza Batzordea

IGE-ren kudeaketarako organo betearazlea da. Batzar Orokorrean hartutako erabakiak gauzatzeaz gain, elkartearen eguneroko izapideak betetzen ditu, zeregin guztiak koordinatzen eta bermatzen.

2020-2022rako zuzendaritza batzordea

Zuzendaritza Batzordea 2020ko irailean burututako hauteskundeetan era demokratikoan hautatutako guraso boluntarioek osatzen dute. HH2tik LH5erako maila bakoitzeko bi guraso dira partaide.  Kargu bakoitzak berariazko eginkizuna dauka. Guztiak ordaindugabekoak dira.

Gaur Zuzendaritza Batzordeko kideok batera lan egiten dugu, estuki lotuta IGE-ko beste kideekin, bazkide guztien aldeko hainbat proiektu garatzeko. Goazen ba geure buruak aurkeztera:

PRESIDENTEA: Jabi Muñoz

PRESIDETEORDEA: Eukene Gurrutxaga

IDAZKARIA: Janire Elordi

DIRUZAINAK: Idoia Larrañaga eta Nerea Urkizu

KOMUNIKAZIO ARDURADUNA: Ainara Argoitia

BATZORDEKIDEAK: Nahiara Mugerza, Aitzol Ezenarro, Lisbeth Roteta, Amaia Etxabe, Idoia Narbaiza, Virginia Landa, Zigor Arenillas, Idurre Arakistain, Aitziber Saenz, Mikel Ruiz eta Iker Aldabaldetreku.

Helburuak

  • Gurasoei beren seme-alaben heziketarekin zerikusia duten alderdi guztiei buruzko aholkua, sostengua eta laguntza ematea.
  • Ikastetxearen hezkuntza jardueretan laguntzea.
  • Gurasoek ikastetxearen kudeaketan parte hartu dezaten bultzatzea.
  • Ikasleen gurasoen ordezkaritza erraztea Eskola Kontseiluan.
  • Ikaslegoaren erabateko formakuntzaren eta bere nortasunaren garapenaren aldeko jarduerak sustatzea, babestea eta laguntzea.
  • Formakuntza jarduera osagarriak antolatzea guraso, tutore eta ikasleentzat.

Estatutoak

Elkartearen estatutoak 2014ko azaroan aldatu ziren azkenengoz eta horiexek dira egun indarrean ditugunak. Bertan jasotzen da zein den gure elkartearen egitekoa eta nola antolatzen garen horretarako.

Egin zaitez bazkide

Nor izan daiteke bazkide?

Mendaro Ikastola Ikastetxe publikoan (Haur edo Lehen Hezkuntzan) matrikulatutako ikasleen gurasoak eta tutoreak.

Zergatik izan bazkide?

Eskubide hau erabiltzean ikastetxearen bizitzan parte hartzen dugulako. Gurasoen elkartasunak Administrazio Publikoen, irakaslegoaren eta Gizartearen harmena hobetu dezake gure ekimenen eta eskaeren aurrean. Hau dela eta ikastetxeko Organo Gorenean gaude denon interesak defendatzeko.

IGE-n parte hartzea eredu bihur daiteke gure seme/alabentzat, beren garapena eta biharko gizartearekiko konpromezua bultzatuz eta adierazpenerako eta erantzunkizunerako bideak irekiz

Eskola Publikoa hobetzeko lagun dezaketen aldeak aldarrikatzeko orduan elkarturik egon beharra dagoelako.

IGE-k eskolaz kanpoko jarduerak eta jaiak antolatzen dituelako, non umeek eskolan denok parte hartzen dugula ikus dezaketen.

Gure ekarpen ekonomikoek azpiegiturak, jaiak eta kultur eta kirol ekintzak finantziatzen dituztelako

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué es un AMPA?

La Asociación ARNO guraso elkartea es un grupo formado por madres y padres de escolares matriculados en el mismo centro educativo, organizado de forma democrática con el objetivo de realizar actividades de forma permanente, sin ánimo de lucro y no dependiente de ninguna institución gubernamental, partido político, creencia religiosa ó empresa.

A lo largo del curso organizamos múltiples servicios y actividades, organizando y gestionando el servicio de ZAINTZA, así como ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES como el DEPORTE ESCOLAR. Organizamos y financiamos las EXCURSIONES DE FIN DE CURSO de los escolares, y durante muchos años también hemos organizado la Cabalgata de los Reyes Magos y la Tamborrada Infantil de las fiestas de Santana en colaboración con el Ayuntamiento de Mendaro.

Pero la AMPA es algo más, somos familias comprometidas con la educación de nuestros hijos e hijas. Así, con nuestra participación, nos esforzamos por contribuir a la gestión del centro y a la mejora de la calidad de la Escuela Pública.

La AMPA tiene 30 representantes en el Órgano Superior del centro; es el órgano de participación de todos las personas miembras de la comunidad educativa y trabaja para que se cumplan los requisitos para el control y gestión del centro y para una educación de calidad del mismo.

¿Quiénes somos?

Nuestros órganos de gobierno

La asociación se rige por los estatutos públicos aprobados por la Asamblea General. Su funcionamiento es democrático y sus órganos fundamentales de gobierno son:

Asamblea General de Socios y Socias
La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y está integrada por todos las personas socias. Se reunirá al menos una vez al año. Acogerá los principales acuerdos de la asociación y debatirá y aprobará el plan de acción, las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso y el presupuesto.

Comité de Dirección
Es el órgano ejecutivo de gestión de la AMPA. Además de ejecutar los acuerdos adoptados en la Asamblea General, realiza los trámites diarios de la asociación, coordinando y garantizando todas las tareas.

Dirección para los cursos 2020-2022

La Junta Directiva está formada por los padres y madres voluntarias elegidas democráticamente en las elecciones celebradas en septiembre de 2020. Cada cargo tiene un papel específico y todos son voluntarios.
Las personas que componemos la Junta Directiva trabajamos conjuntamente, estrechamente vinculadas con el resto de personas de la AMPA, para desarrollar diversos proyectos en favor de todos las personas socias.

PRESIDENTE: Jabi Muñoz

VICEPRESIDENTA: Eukene Gurrutxaga

SECRETARIA: Janire Elordi

TESORERAS: Idoia Larrañaga eta Nerea Urkizu

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: Ainara Argoitia

MIEMBRAS Y MIEMBROS DE LA JUNTA: Nahiara Mugerza, Aitzol Ezenarro, Lisbeth Roteta, Amaia Etxabe, Idoia Narbaiza, Virginia Landa, Zigor Arenillas, Idurre Arakistain, Aitziber Saenz, Mikel Ruiz eta Iker Aldabaldetreku.

Objetivos

• Asesoramiento y apoyo a las familias en todos los aspectos relacionados con la educación de sus hijos e hijas.
• Colaborar en las actividades educativas del centro.
• Impulsar la participación de las familias en la gestión del centro.
• Facilitar la representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar.
• Promover y apoyar actividades que favorezcan la formación integral del alumnado y el desarrollo de su personalidad.
• Organizar actividades formativas complementarias para las familias y el alumnado.

Los estatutos se modificaron por última vez en noviembre de 2014 y son los que están actualmente en vigor. En ellos se recoge cual es la razón de ser de nuestra asociación y cómo nos organizamos para ello. 

Hazte socia

¿Quién puede ser socia?
Padres y tutores del alumnado matriculado en el Centro Público Mendaro Ikastola (Educación Infantil o Primaria)

¿Por qué ser socia?
Porque en el ejercicio de este derecho participamos en la vida del centro. La solidaridad de los padres y madres puede mejorar la receptividad de las Administraciones Públicas, del profesorado y de la Sociedad ante nuestras iniciativas y demandas. Por este motivo estamos en el Órgano Superior del centro para defender los intereses de todos.


La participación en el AMPA puede convertirse en un ejemplo para nuestros hijos e hijas, impulsando su desarrollo y compromiso con la sociedad del mañana y abriendo cauces de expresión y responsabilidad

Por la necesidad de estar unidos a la hora de reivindicar las partes que pueden contribuir a la mejora de la Escuela Pública.

La AMPA organiza actividades extraescolares y fiestas en las que los niños pueden ver que todos participamos en la escuela.

Porque nuestras aportaciones económicas financian infraestructuras, fiestas y actividades culturales y deportivas

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: