Sergio del Moral, mendaroko bizilaguna eta finantza aholkularia, LH3 eta LH6 arteko haurrentzako “finantza hezkuntzako” tailerrak emateko eskaini da. Oso proposamen interesgarria da. Izan ere, finantza hezkuntza diruaz eta hura erabiltzeko moduaz hitz egiteaz gain, aurrerago doa eta, oro har, balioez, lankidetzaz eta elkartasunaz hitz egitea eskatzen du.

Tailer dinamikoak izango dira, non gai bakoitza jolasetik abiatuta planteatuko den. Orobat, taldeko jarduerak izango dira, haurren jakin-mina pizten saiatzeko.
Bertaratutakoei jarduera bakoitzerako materiala banatuko zaien arren, beharrezkoa izango da norberak bere margoak eta guraizeak eramatea.
Hasteko, 2 saio pilotu egingo ditugu eta interesa izanez gero, hurrengo ikasturtean, jarraipena eman ahal izango da.

Hona hemen proposatzen ditugun lehenengo bi saioen deskribapena:
1) ITSASONTZIA ITSASORA. Lehenengo saioan, baliabide urriak erabiliz, behar edo desio baten aurrean erabaki zuzenak nola har ditzakegun aztertuko dugu. Era berean, beharraren eta desiraren arteko aldea ikusiko dugu, hala nola, batzuetan desira bat beharrezkotasun gisa hautematen den eta alderantziz.
Dinamika horretarako altxorra bilatzera eramango gaituen ontzi baten eraikitze lanetan arituko gara. Modu horretan, ikusiko dugu baliabide eskasiak erabakiak hartzera behartuko gaituela; batipat egunerokotasunean sor daitezkeen egoerei aurre egiteko laguntzen digutenak. Aurrezki Kapitainaren istorioa kontatuko dugu bere Tato perikoa eta bere tripulazioarekin, Konstantzia, Helmuga, Diru-sarrera…
2) BOTILAKO DIRUA. Bertaratzen direnek, banaka, gezurrezko dirua antolatuko dute botiletan, beren behar eta nahien zati bat lortzeko. Aurrezki Kapitainak txanponak bidaliko ditu, hain zuzen ere, tripulazioarekin lortu duen altxorraren parte direnak.

Izena emateko edota argibidetarako arnoformakuntza@gmail.com helbidera idatz diezagukezue.

Eskerrik asko!!

Kaixo!
Nuestro vecino de Mendaro y asesor financiero Sergio del Moral se ha ofrecido para dar unos talleres de “educación financiera” a los niños y las niñas desde LH3 a LH6. Es una propuesta muy interesante, puesto que parte de la idea que la educación financiera no es solo hablar de dinero y de como utilizarlo, sino que va más allá e implica hablar de valores en general, colaboración, solidaridad.
Van a ser talleres dinámicos, donde cada tema se planteará desde el juego, actividades en equipo para así intentar despertar la curiosidad de los niños y niñas.
Para cada actividad se repartirá material, siendo necesario que los asistentes lleves pinturas y tijeras.
Empezaremos con 2 sesiones “piloto” con la idea de seguir durante el próximo curso escolar si hay interés.

Aquí la descripción de las primeras dos sesiones que proponemos aquí:
1) EL BARCO A LA MAR. En la primera sesión vamos a tratar como podemos tomar decisiones correctas ante una necesidad o un deseo utilizando recursos escasos. También veremos la diferencia entre necesidad y deseo y de como a veces se percibe un deseo como una necesidad y viceversa.
Para esta dinámica trabajaremos la construcción de un barco que nos llevara a la busqueda de un tesoro y veremos como la escasez de recursos nos obligara a tomar decisiones que ayudaran a afrontar las situaciones que se nos presenten. Contaremos la historia del Capitán Ahorro con su perico Tato y su tripulación, Escaso, Constancia, Meta, Ingreso…
2) EL DINERO EN LA BOTELLA. Los asistentes de manera individual organizarán dinero ficticio en botellas que servirán para cubrir parte de sus necesidades y deseos. El capitán Ahorro enviará monedas que son parte del tesoro que obtuvo con su tripulación.

Para apuntarse o para cualquier aclaración podéis escribirnos a arnoformakuntza@gmail.com

Eskerrik asko!!