El 10 de noviembre Jon Maia estará en Mendaro en una sesión titulada “Desde Extremadura al euskera”, en castellano, en el salón de plenos del Ayuntamiento, a partir de las 18:30 horas. (La foto de portada es de la charla que ofreció en Elgoibar. Foto BARREN)

Maia dará a conocer el proceso de una familia procedente de Extremadura en torno a la lengua, la identidad y el lugar que debe ocupar en el mundo, siempre basándose en sus vivencias.

El principal objetivo de la sesión es impulsar un espacio compartido entre castellano y vasco parlantes donde podamos compartir vivencias, experiencias, emociones, sentimientos y reflexionemos sobre algunas de nuestras conductas en relación al euskera

Desde ARNO pensamos que son muchas las razones que puede haber para decidirse a aprender euskera; desde el deseo de integrarse, a cuestiones afectivas o de mejora de oportunidades laborales, entre otras. En muchas ocasiones son las cuestiones afectivas  las que más influyen, tener una pareja euskaldún o el deseo de poder acompañar a nuestros hijos e hijas en su desarrollo, en el idioma de la comunidad donde vivimos. Muchas veces nosotras nos vemos superadas por el día a día y no vemos el momento de ponernos a aprender euskera, ya sea por falta de tiempo o por fatiga mental, pero hacemos lo posible por facilitar a nuestros hijos e hijas un entorno que les permita disfrutar de las amistades, la cultura y el deporte en un ambiente euskaldún.., y en ocasiones, esta situación se convierte en nuestra vía de entrada al universo euskaldún.

El euskera no debe ser nunca una barrera, más bien lo contrario, el euskera, el idioma del pueblo vasco, debe ser un punto de encuentro, una oportunidad inmejorable a la amistad, los afectos, el apoyo mutuo, la cultura, el juego y el empleo entre muchas otras cosas.

Somos conscientes de que las dificultades son muchas, entre ellas, la precariedad, o la falta de políticas integrales de acogida que no aseguran las mínimas condiciones materiales de muchas personas, lo cual hace muy complicado que el aprender euskera sea una de las prioridades de mucha gente. En esta línea, y hablando de Mendaro, deberíamos hacer una reflexión sobre cómo acogemos a las nuevas familias que vienen a vivir a nuestra comunidad.

El deseo de aprender euskera es también una cuestión de empatía y comunicación multidireccional directamente relacionada con cómo nos cuidamos como comunidad, además de cómo y sobre qué bases nos organizamos socialmente.

Aprender euskera no tiene que ser necesariamente algo complicado, pero no hay duda de que exige tiempo y esfuerzo, y hace falta apoyo, tanto de las instituciones como de la comunidad. 

Dice un proverbio africano que para educar a un niño o una niña hace falta una buena comunidad que quiera educar. Nosotras, desde ARNO, decimos que para fomentar el deseo de acercarse al euskera hace falta una buena comunidad que vea el euskera como un punto de encuentro y una oportunidad para crear una comunidad educadora, igualitaria, justa y solidaria.

Como dice Jon Maia “El euskera más bonito es el de las personas que están aprendiendo, con sus errores, sus dudas, su esfuerzo”, porque todos y todas, euskaldunes y quienes están aprendiendo o aprenderán, todas son el futuro del euskera.

Te animamos a que acudas a la charla y compartas ese espacio con nosotras.

Habrá servicio gratuito de zaintza. Si lo necesitas escribe un email a arnogurasoelkartea@gmail.com o escríbenos a través del grupo de whatsapp de tu curso. La charla está organizada dentro de las actividades que desde Arno y junto al Ayuntamiento, el grupo de Euskara y UEMA organizaremos con motivo del Euskaraldia.

‘Desde Extremadura al euskera’, bihar, azaroak 10, udaletxean

Azaroaren 10ean, Jon Maia Mendaron izango da “Desde Extremadura al euskera” hitzaldia eskaintzen, udaletxeko osoko bilkuren aretoan, 18:30etik aurrera. (Azaleko argazkia, Elgoibarren eman zuen hitzaldikoa, BARRENetik hartutakoa da).

Extremadurako familia batek hizkuntzaren, nortasunaren eta munduan izan behar duen lekuaren inguruan izan duen prozesuaren berri emango du Maiak, betiere bere bizipenetan oinarrituta.

Saioaren helburu nagusia da gaztelaniaren eta euskal hiztunen artean espazio partekatu bat bultzatzea, bizipenak, esperientziak, emozioak eta sentimenduak partekatzeko, eta euskarari buruz ditugun jokabide batzuei buruz hausnartzeko.

ARNOn uste dugu arrazoi asko egon daitezkeela euskara ikasteko; integratzeko nahitik, afektuzko kontuetara edo lan-aukerak hobetzera, besteak beste. Askotan afektibitate-kontuek eragiten dute gehien, bikote euskalduna izateak edo seme-alabei beren garapenean lagundu ahal izateko nahiak, bizi garen komunitateko hizkuntzan. Askotan, egunerokotasunak gainditzen gaitu eta ez dugu euskara ikasten hasteko momenturik ikusten, denbora faltagatik edo buruko nekeagatik, baina gure seme-alabei lagunez, kulturaz eta kirolaz giro euskaldunean gozatzeko aukera emango dien ingurune bat errazteko ahaleginak egiten ditugu… eta batzuetan, egoera hori unibertso euskaldunera sartzeko gure bide bihurtzen da.

Euskarak ez du inoiz oztopo izan behar, kontrakoa baizik; euskarak, Euskal Herriko hizkuntzak, elkargune izan behar du, adiskidetasunerako, afektuetarako, elkarrekiko laguntzarako, kulturarako, jolaserako eta enplegurako aukera ezin hobea, beste gauza askoren artean.

Badakigu zailtasunak asko direla, besteak beste, prekarietatea edo pertsona askoren gutxieneko baldintza materialak ziurtatzen ez dituzten harrera-politika integralen falta. Horrek oso zaila egiten du euskara ikastea jende askoren lehentasunetako bat izatea. Ildo horretatik, eta Mendarori buruz ari garela, gure komunitatera bizitzera datozen familia berriak nola hartzen ditugun hausnartu beharko genuke.

Euskara ikasteko nahia enpatia eta norabide anitzeko komunikazio kontua ere bada, komunitate gisa nola zaintzen dugun geure burua, eta gizartean nola eta zein oinarriren arabera antolatzen garen.

Euskara ikasteak ez du nahitaez konplexua izan behar, baina ez dago zalantzarik denbora eta ahalegina eskatzen duela; eta horretarako, noski, erakundeen zein komunitatearen laguntza beharrezkoak dira.

Afrikako esaera zahar batek dioenez, haur bat hezteko, hezi nahi duen komunitate on bat behar da. Guk, ARNOtik, esaten dugu euskarara hurbiltzeko nahia sustatzeko, komunitate on bat behar dela; euskara elkargune gisa, eta komunitate hezitzaile, berdintasunezko, bidezko eta solidarioa sortzeko aukera gisa ikusten duena.

Jon Maiak dioen bezala, euskara politena ikasten ari diren pertsonena da, bere akats, zalantza, esfortzu eta guzti; denak, euskaldunak eta ikasten ari direnak edo ikasiko dutenak baitira euskararen etorkizuna.

Solasaldira gerturatu eta espazio hori gurekin partekatzera animatzen zaitugu.

Doako zaintza zerbitzua egongo da. Behar izanez gero, idatzi mezu elektroniko bat arnogurasoelkartea@gmail.com helbidera edo idatzi zure haurraren/haurren mailako whattsapp taldearen bidez.

Hitzaldia Arnok, Udalak, Euskara Taldeak eta UEMAk elkarlanean antolatu dugu, Euskaraldia dela-eta antolatuko ditugun ekintzen barruan.