Zerbitzu publikoak pribatizatzearen aldeko apustua egitea, sareen dualtasunari eustea, euskalduntzerako atzerapausoa izatea eta laikotasuna ez bermatzea. Arrazoi horiek emanda, Euskal Eskola Publikoaz Harro Plataformak manifestazioa antolatu du azaroaren 5erako, Bilbon, Eusko Jaurlaritza prestatzen ari den Hezkuntza Legeari «ezezko borobila» emateko eta EHIGEk, Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Konfederazioak ere bat egin du deialdiarekin. Manifestazioa Bilbon izango da, 17:30ean Bizkaiko hezkuntza ordezkaritzatik abiatuta. Hona hemen, manifestaziorako deia egin zutenean eman zituzten arrazoi nagusiak.

  1. Sare publikoa sendotzea eta handitzea proposatzen dugu, herritar guztientzako eskubideen bermea baita. Horretarako, beharrezkoak dituen baliabide guztiak zuzenduko zaizkio eta publifikazio bideak ahalbidetuko dira sare honen parte hartu nahi duten ikastetxeentzat.
  2. Ikasleen euskalduntzean erreferente izaten jarraituko duen eskola publikoa izan nahi dugu. Aurreproiektuak ez du indartzen hezkuntzak euskararen eta euskal kulturaren garapenaren bermatzaile gisa duen zeregina. Ez dira gainditzen hizkuntza-ereduak eta ez da jasotzen murgiltze eredua, ezta euskal curriculuma ere.
  3. Hezkuntza komunitatearen parte-hartzean oinarrituta, elkarrekin lan egingo duten eskola publikoen sare solidarioa nahi dugu, herri eta auzoetan txertatuak.
  4. Euskal gizarte kohesionatuaren aldeko apustua egiten dugu. Egungo hezkuntza sistema publiko-pribatu dualak ez du kohesioa bermatzen.
  5. Euskal hezkuntza sistema publiko laikoa nahi dugu. Legeak kontrakoa planteatzen du: erlijioaren eskaintza derrigorrezkoa izango da eskola publikoan eta ideiario erlijiosoa duten itunpeko ikastetxeek publikoen finantzazio berbera jasoko dute.

Prentsaurrekoan irakurri zuten testua, hemen:

El grupo Euskal Eskola Publikoa Harro convoca una manifestación contra la nueva Ley de Educación para el 5 de noviembre

Apostar por la privatización de los servicios públicos, mantener la dualidad de las redes, dar un paso atrás hacia la euskaldunización y no garantizar la laicidad. Con estas razones, la Plataforma Euskal Eskola Publikoa Harro ha organizado una manifestación para el 5 de noviembre en Bilbao para mostrar su “no rotundo” a la Ley de Educación que prepara el Gobierno Vasco y EHIGE la Confederación de Padres y Madres del Alumnado del País Vasco, también se ha adherido a la convocatoria. La manifestación tendrá lugar en Bilbao, y partirá desde la delegación de educación de Bizkaia a las 17:30 horas.

Este curso 2022-23 el Gobierno vasco quiere aprobar la Ley vasca de Educación.

Aquí tenéis las principales razones que esgrimieron cuando convocaron la manifestación

  1. Proponemos la consolidación y ampliación de la red pública como garantía de derechos para toda la ciudadanía. Para ello, se le destinarán todos los recursos necesarios y se facilitarán vías de publificación para los centros que quieran participar en esta red.
  2. Queremos ser una escuela pública que siga siendo un referente en la euskaldunización del alumnado. El anteproyecto no refuerza el papel de la educación como garante del desarrollo del euskera y de la cultura vasca. No se superan los modelos lingüísticos ni se recoge el modelo de inmersión, ni el currículo vasco.
  3. Desde la participación de la comunidad educativa, queremos una red solidaria de escuelas públicas que trabajen conjuntamente, integradas en pueblos y barrios.
  4. Apostamos por una sociedad vasca cohesionada. El actual sistema educativo público-privado dual no garantiza la cohesión.
  5. Queremos un sistema educativo público laico vasco. La ley plantea lo contrario: la oferta religiosa será obligatoria en la escuela pública y los centros concertados con ideario religioso recibirán la misma financiación que los públicos.

Aquí el texto de la rueda de prensa de presentación de la manifestación.