Jai-giro segurua nahi dugu guztiontzat, jai parekideagoak nahi ditugu, eta horregatik, indarkeria matxistaren kontrako protokoloaren lanketan parte hartu dugu Udalaren eta herriko beste eragile batzuekin batera, herritar gisa eta kolektibo gisa dugun erantzukizuna geure eginda. Premiazko protokoloa sortu du Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta protokolo hori Mendarora egokitzen jardun gara.
Ez ditugu eraso matxistak onartzen eta horiek saihesten jarri nahi dugu indarra, baina kasuren bat gertatuko balitz, biktimari laguntzeko eman behar ditugun pausoak zeintzun diren jaso ditugu protokoloan. Behin-behineko protokoloa da, jaietarako sortu dena, baina protokoloa adosteko prozesuan parte hartu duten gainerako eragileek bezala, guk ere garbi dugu lanketa handiagoa eskatzen duela honek eta prest gaude lanean jarraitzeko. Hona hemen protokoloko puntu nagusiak:

INDARKERIA MATXISTAREN PREBENTZIOA

 • Alkoholak edo drogek jarrerak deshinibitzen dituzte, baina ez dituzte sortzen. Alkohola edo drogak kontsumitzeak ez du erasoa justifikatzen.
 • Emakumeek nahi duten moduan dute ongi pasatzeko eskubidea. Jaiez gozatzeko moduek, ezta haien jarrera edo egoerek ere, ez dituzte erasoak justifikatzen.
 • Jaiak harreman berriak sortzeko espazioa dira, baina denek onartu behar dute harreman hori.
 • Ezetz beti da ezetz, baina beste era batera ere adierazi daiteke ezetza. Utz nazazu bakean!, ez dut jarraitu nahi! Horrela ez!…
 • Ezezkoa ahoz adierazi daiteke, baina baita gorputzarekin ere.
 • Ez ezazu esan ez zenekiela, edo garbi ez zeneukala. Ezezkoa modu askotan adierazten da. Ez zaitez tematu.

ARRETARAKO JAKIN BEHARREKOAK

 • Emakume bat arriskuan dagoela uste baduzu edo erasotua izan dela esaten badizu, ez utzi bakarrik eta galdetu laguntzarik behar duen.
 • Ez epaitu. Ez egin baloraziorik. Ez jarri zalantzan haren hitza.
 • Bilatu haren konfiantzazko norbait eta enpatia eskaini.
 • Galdetu medikurik behar duen. Salaketa jarri nahi badu, lagundu. Ez behartu.
 • Ez hartu erabakirik haren baimenik gabe.
 • Argi eta garbi esaiozu erasotzaileari haren jokabidearen kontra zaudela. Txosnagunean edo jaigunean gertatzen bada, erasoaren arabera erantzungo dugu. Betiere, erasotuaren segurtasuna bermatuko dugu, erasotzailea kanporatuko dugu eta argiak eta musika itzaliko ditugu beharraren arabera.
 • Ez zabaldu gertatutakoaren inguruko datu edo informaziorik, erasoa jasan duen emakumeari nola eragin deizaiokeen pentsatu aurretik.
 • Arreta zerbitzurako telefonoak, hemen:
  SATEVI (24 orduko zerbitzua): 900 840 111.
  Larrialdiak: 112 (zehaztu beti anbulantzia edo Polizia behar dugun)
  SFUSS (Gizarte larrialdietako zerbitzuen koordinazio zerbitzua): 943 224 411
  Mendaroko Berdintasun zerbitzua: 747 443 681

Arno ha participado en la elaboración del protocolo contra la violencia machista

Queremos un ambiente festivo seguro para todas y todos, queremos unas fiestas más igualitarias, y por eso hemos participado en la elaboración del protocolo contra la violencia machista junto con el Ayuntamiento y otros agentes del pueblo, asumiendo nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos y también como colectivo. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha creado un protocolo de urgencia que hemos estado adaptando a Mendaro.

No aceptamos las agresiones machistas y queremos poner el acento en evitarlas, pero hemos protocolizado cuáles son los pasos que debemos dar para ayudar a la víctima si se diera un caso. Se trata de un protocolo provisional, creado para las fiestas, pero al igual que el resto de agentes que han participado en el proceso de consensuar el protocolo, tenemos claro que éste requiere una mayor elaboración y las personas que formamos Arno estamos dispuestas a seguir trabajando. Los principales puntos del protocolo son:

PREVENCIÓN

1- El alcohol o las drogas desinhiben las actitudes, pero no las producen. El consumo de alcohol o drogas no justifica la agresión.
2- Las mujeres tienen derecho a divertirse como quieran. Ni las formas de disfrutar de las fiestas, ni sus actitudes o situaciones justifican los ataques.
3- Las fiestas son un espacio para crear nuevas relaciones, y todas las personas debemos asumir esa relación.
4- No siempre es no, pero también se puede expresar el no de otra manera. ¡Déjame en paz!, ¡no quiero seguir! ¡Así no!…
5- La negativa puede expresarse oralmente, pero también con el cuerpo.
6- No digas que no lo sabías, o que no lo tenías claro. La negativa se expresa de muchas maneras. No insistas.

ATENCIÓN

 • Si crees que una mujer está en peligro o te dice que ha sido agredida, no la dejes sola y pregúntale si necesita ayuda.
 • No juzgues. No hagas valoraciones. No dudes de su palabra.
 • Busca a alguien de su confianza y ofrécele empatía
 • Pregúntale si necesita asistencia médica. Si quiere denunciar, ayúdale. No le obligues.
 • No tomar decisiones sin su consentimiento.
 • Dile claramente al agresor que estás en contra de esas conductas. Si la agresión se produce en la zona de txosnas o zona festiva, se responderá en función de la agresión. En todo caso, se garantizará la seguridad de la agredida, se expulsará al agresor y se apagarán las luces y la música en función de la necesidad.
 • No difundir datos o informaciones sobre lo sucedido antes de pensar en cómo puede afectar a la mujer agredida.
 • Teléfonos para el servicio de atención, en
  SATEVI (servicio 24 horas): 900 840 111
 • Emergencias: 112 (especificar siempre si necesitamos ambulancia o Policía)
 • SFUSS (Servicio de coordinación de los servicios de urgencias sociales): 943 224 411
  Servicio de Igualdad de Mendaro: 747 443 68