42 lagun elkartu gara gaur Inma Mugertza hidrogeologoarekin batera Kilimon bailaran barneratzeko. Herriko Enparantzan hasi eta Lizarrolako karobirainoko joan-etorria egin dugu elkarrekin. Bidean, geldialdiak egin ditugu Mugertzaren azalpenak entzuteko. Jakin dugu non duen iturburua gure errekak, bai eta Madarixa gainetik Mendaroraino egiten duen zazpi bat kilometroko bidean izaten dituen gorabeherak (agertu eta ezkutatu ibiltzearen arrazoiak); ikusi dugu errekaren irteera nagusia, ibili gara ubide lehorrean zehar eta ezagutu dugu hainbestetan entzundako Ebroko zuloa ere. Ebroko zuloan ura irteten hasten denean, Garagartza urak hartu ohi duela esan izan digute sarri gure aiton-amonek eta zuloa bertatik-bertara ikusteko aukera izan dugu gaur.

Mugertzaren ahotik entzun dugu aurrez bagenekiena: Ura, iturriak eta ibaiak gure paisaien eta gure nortasun kolektiboen funtsezko elementuak direla; ura ustiatzeko baliabide bat baino askoz gehiago dela eta, ibaiak eta akuiferoak kanal edo ur-biltegi hutsak baino askoz gehiago direla. Hau da, ura eta ur-ekosistemak ondasun komunak eta biosferaren ondareak direla eta horien mende daudela pertsonen eta komunitateen bizitza eta duintasuna. Gure lurrazpiko ura altxor ordezkaezina dela, zaindu beharreko ondare naturala, eta gaur egun, eskualdeko lau herri hornitzen dituela urez Mendarok.

Ibilaldia Lizarrolako karobian bukatuko dugu, gure arbasoek kararria kiskalduz kare bizia egiteko erabiltzen zuten labe berezietako batean. Ez dugu, ez, gutxi ikasi gaurkoan. Primerako gidaria izan dugu, Inma Mugertza, eta lerro hauen bidez, gure eskerrik beroena agertu nahi genioke.

El agua subterránea, un tesoro a preservar

Unas 42 personas nos hemos reunido hoy junto a la hidrogeóloga Inma Mugertza para adentrarnos en el valle de Kilimón. Hemos recorrido el camino desde la Herriko Enparantza hasta el calero de Lizarrola. En el camino, hemos hecho paradas para escuchar las explicaciones de Mugertza.

Nos ha comentado dónde nace nuestro río, así como las incidencias (razones de su aparición y ocultación) que se producen en el trayecto de unos siete kilómetros que discurren desde el alto de Madarixa donde está el manantial hasta Mendaro; hemos visto la salida principal del río, hemos recorrido una pequeña parte del canal a pie y hemos conocido el tan famoso “agujero del Ebro” . A menudo hemos escuchado aquello de que cuando empieza a salir agua en el agujero del Ebro el barrio de Garagartza queda inundado y hoy, nos hemos acercado a él. Mugertza ha hecho incapié en algo que ya sabiamos de antemano: que el agua, las fuentes y los ríos son elementos fundamentales de nuestros paisajes y de nuestras identidades colectivas, que el agua es mucho más que un recurso productivo, que los ríos y acuíferos son mucho más que un canal o simples depósitos de agua. Es decir, que el agua y los ecosistemas acuáticos son bienes comunes y patrimonio de la biosfera y de ellos depende la vida y la dignidad de las personas y las comunidades. Que nuestro agua subterránea es un tesoro insustituible, un patrimonio natural a preservar, y que en la actualidad Mendaro abastece de agua a cuatro pueblos de la comarca.
Hemos terminado la marcha en la calera de Lizarrola, uno de los hornos especiales donde nuestros antepasados hacían cal viva calcinando la caliza. Hemos aprendido muchas cosas, y por ello, a través de estas líneas queremos mostrarle nuestro más sincero agradecimiento a Inma Mugertza.