Pandemiagatik ohiko jarduna eten egin behar izan zenez, iaz ez genuen Arnoko kuota kobratu, baina jakinarazi nahi dizuegu aurten berriz kobratzen hasteko erabakia hartu dugula. Urte osoko kuota 70 eurokoa da, baina jakingo duzuen bezala, bi ekinalditan ordaintzen dugu gurasook. Lehenengo zatia (35 euro) datorren astean kobratuko dugu, astelehenean ez bada, asteartean.

Reanudamos el cobro de la cuota de Arno

Debido a la paralización de la actividad habitual por pandemia, el año pasado no cobramos la cuota de Arno, pero les informamos que este año hemos tomado la decisión de volver a cobrar. La cuota anual es de 70 euros, pero como sabréis, es un pago fraccionado en dos. La primera parte (35 euros) la cobraremos la semana que viene, si no es el lunes, el martes.