Herri jolasgarria al da Mendaro?

Galdera hori, agian beste era batean formulatuta, askok egin diogu gure buruari. Gure ustez, oso galdera garrantzitsua da herri baten nortasuna definitzeko orduan.

Horregatik, Ildo horretan, 2022ko udaberriari begira, ARNOk gai hori lantzeko asmoa du. Oraingoz, hemen erakusten dizkizuegu beste herri batzuetan egiten ari diren gauza batzuk.

Iturria: https://guraso.eus/adur-ezenarro-herri-jolasgarria-izatea-da-helburua/

Adur Ezenarro: Herri jolasgarria izatea da helburua

Argazkia: A. Vierbücher (Goierriko hitza)

Ordiziako Udalak Tipi kooperatibarekin batera parke sarearen inguruko parte hartze prozesua abiatu zuen. Jolas parke eta herriko jolaserako guneen inguruan hausnartu eta herri mailako ikuspegi integrala izatea zen helburua. Parte hartze prozesu honek hiru fase izan zituen guztira; Lehenengoa diagnostikoa izan zen. Bigarrena, parke sarearen izaeraren definizioa, eta hirugarrena eta azkena, parkeen diseinurako irizpideak zehaztu eta garatzea.

Hemen, Adur Ezenarro, Ordiziako alkatea prozesuaren nondik norakoak azaltzen.

Eta Ordizia ez da herri bakarra, hemen daukazue zer egiten ari diren Itsasondon:

Iturria: http://itsasondo.net/haurren_herria

Es Mendaro un pueblo amigo del juego?

Es una pregunta que, quizá formulada de otra manera, nos hemos hecho muchas veces. Creemos que es una pregunta muy importante a la hora de definir la identidad de un pueblo.

Por eso, en esa Línea, de cara a la primavera de 2022, ARNO tiene intención de trabajar este tema. De momento, aquí os enseñamos ofrecemos un par de ejemplos de acciones que se están haciendo en otros pueblos.

Fuente: https://guraso.eus/adur-ezenarro-herri-jolasgarria-izatea-da-helburua/

Adur Ezenarro: El objetivo es hacer un pueblo amigo del juego

El Ayuntamiento de Ordizia inició junto a la cooperativa Tipi un proceso participativo en torno a la red de parques. Se trataba de reflexionar sobre los parques de juegos y las zonas de juego del pueblo y tener una visión integral a nivel local. Este proceso participativo constó de un total de tres fases; la primera fue el diagnóstico. La segunda, la definición de la naturaleza de la red de parques, y la tercera y última, la definición y desarrollo de los criterios de diseño de los parques.

Aquí, Adur Ezenarro, alcalde de Ordizia explicando los pormenores del proceso.

Y Ordizia no es el único pueblo, aquí tenéis lo que están haciendo en Itsasondo

Fuente: Iturria: http://itsasondo.net/haurren_herria