Dislexia ez da gaixotasun bat, ikasteko zailtasun bat da.

Detekzio goiztiarra funtsezkoa da haurrek eskolan porrot egin ez dezaten.

Bederatzi urteko mutiko bat bere txandaren zain dago gelan ozen irakurtzeko. Bere unea hurbiltzen ari da eta eskuak izerditan hasten zaizkio. Pultsazioak igo zaizkio eta beldurra sentitzen du, izua ere bai. Irakasleak bere izena ahoskatzen du eta ez dago atzera egiterik
Letrak lerro batetik bestera mugitzen direla dirudi, hitzek ez dute zentzurik. Saiatzen da, beti bezala, baina berriz ere gauza bera gertatzen zaio. Irakurketa erritmorik gabea eta deskontrolatua da, eta ikaskideak barrez hasi dira.
Ez berak ez bere irakasleek ez dakite, baina dislexia du. Eskolan uste dute haur urduria dela, distraitua, eta klaseetan ez duela behar besteko arretarik jartzen. Baina ez da horrela, eta sufrimendua areagotuz doa. Ikastetxean gertatzen zaionari izena eta abizena jartzea lortzen dutenean bakarrik amaituko da sufrikarioa.


Eszena hori lehen pertsonan bizi izan dute ikasteko zailtasun hori duten haurren ia % 100ek.  Ostiral honetan, urriaren 8an, Dislexiaren Nazioarteko Eguna ospatzen da eta dislexia duten haurrak eta familiak ikusarazteko baliatu ohi da eguna. ARNO Guraso Elkartean ere egun horretako asmoarekin bat egiten dugu, eta gure hezkuntza komunitatean ere dislexiaren diagnosi gozitiarren garrantziaz ohartarazi nahi genuke.


Zer da dislexia?
Irakurtzeko gaitasunaren alterazioa da, letren, silaben edo hitzen ordena nahasten edo aldatzen duena. Ez da gaixotasun bat, ikasteko zailtasun bat da. Izan ere, dislexia duten pertsonen inteligentzia-maila batez bestekoa baino handiagoa izaten da.


Nola agertzen da?
Normalean eskolan. Haurrek irakurtzeko, azterketen enuntziatuak ulertzeko edo zuzen idazteko arazoak dituzte. Askotan alfertzat, sakabanatutzat edo trabestzat jotzen dira.


Zer gertatzen da diagnostikoarekin?
Detekzio goiztiarra gakoa da dislexia duen haur batek hezkuntza-sisteman aurrera egin ahal izateko. Adituen kalkuluen arabera, dislexia duten pertsonen % 5 eta % 10 artean baino ez daude diagnostikatuta.


Zer ondorio ditu?
Arazo nagusia eskola-porrota da. Hiru kasutik bik lotura zuzena edo zeharkakoa dute dislexiarekin eta ikaskuntzako beste zailtasun espezifiko batzuekin.


Atera al daiteke dislexiaren putzutik?
Adituek diote posible dela. Haientzat arazoa ez da dislexia, inguratzen duen guztia baizik. Jazarpena, autoestimu baxua, eskola-porrota. Detekzioa goiztiarra bada, haurrek aurrera egin ahal izango dute hezkuntza-sisteman. Laguntzaz eta esfortzuz, baina egin ahal izango dute.

Denborarekin bazabiltzate ikusteko:

Denboraz justuago bazabiltzate:

La dislexia no es una enfermedad, es una dificultad de aprendizaje.

La detección temprana es básica para que los niños y niñas no fracasen en el colegio.

Una niña o niño de nueve años espera su turno para leer en voz alta en clase. Se aproxima su momento y le empiezan a sudar las manos. Se le disparan las pulsaciones y siente miedo, pánico incluso. El profesor o la profesora pronuncia su nombre y ya no hay vuelta atrás. Las letras parecen moverse de una línea a otra, las palabras no tienen sentido. lo intenta, como siempre, pero otra vez le ocurre lo mismo. La lectura es descontrolada y sus compañeros /as empiezan a reírse.

Ni ella/ ni él ni sus profesores/as lo saben pero tiene dislexia. En el colegio creen que es una niña/un niño inquieta/o, distraída/o y que no presta suficiente atención en las clases. Pero no es así y su sufrimiento va en aumento. Sólo acabará cuando en su centro escolar consigan ponerle nombre y apellido a lo que le pasa.

Esta escena la han vivido en primera persona casi el 100% de los niños y niñas con esta dificultad de aprendizaje. Este viernes, 8 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Dislexia y desde ARNO queremos poner nuestro granito de arena para visibilizar a los niños y las familias que lo sufren.

¿Qué es la dislexia?

Es la alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras. No es una enfermedad, es una dificultad de aprendizaje. De hecho el nivel de inteligencia de las personas con dislexia suele ser superior al de la media.

¿Cómo se manifiesta?

Normalmente en el colegio. Las niñas y niños tienen problemas para leer, para comprender los enunciados de los exámenes o para escribir correctamente. En muchas ocasiones son tildados de vagos, de dispersos o de traviesos.

¿Qué ocurre con el diagnóstico?

La detección precoz es la clave para que un niño con dislexia pueda seguir adelante en el sistema educativo. Los expertos calculan que sólo están diagnosticados entre el 5 y el 10 por ciento de las personas con dislexia.

¿Qué consecuencias tiene?

El principal problema es el fracaso escolar. Dos de cada tres casos están relacionados, directa o indirectamente, con la dislexia y con otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA).

¿Se puede salir del pozo de la dislexia?

Los expertos aseguran que sí se puede. Para ellos el problema no es la dislexia sino todo lo que la rodea. Acoso, baja autoestima, fracaso escolar. Si la detección es precoz, los niños  y niñas podrán seguir adelante en el sistema educativo. Con apoyo y esfuerzo, pero podrán hacerlo.

Si andáis justos de tiempo:

Si disponeis de más tiempo: