Ikastolatik zabaldu duten oharrean irakurriko zenuten bezala, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak eskatzeko epea zabaldu du Eusko Jaurlaritzak 2021-2022 ikasturterako. Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, DBH eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleek eskatu ahal izango dituzte.

Eskatzaile bakoitzak gehienez 200 euroko laguntza jasoko du, eta horretarako, faktura aurkeztu beharko du. Diru-laguntza, jasotzeko, baina, baldintza batzuk bete beharko ditu eskatzaileak:

 • Matrikulatuta dagoen ikastetxea Sare Hezkuntza Gelan izeneko sarean egotea 2014-2015eko ikasturtetik aurrera.
 • Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren deialdiko beka bat jaso izana 2020-2021 ikasturtean, eskola-materialaren osagaian
 • Aurreko deialdietan diru-laguntza hau bera jaso ez izana.

Hilabeteko epea egongo da eskabideak aurkezteko, agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hau da, irailaren 24tik urriaren 24ra, biak barne. Beti bezala, azken egunera arte ez itxarotea gomendatzen dizuegu. Eskabideak egiteko hiru modu daude:

 • Ziurtagiri digitalaren bidez sartuta (NAN, Izenpe txartela…) edo itsasontzien jokoa erabilita (B@kq). Modalitate honetan ez da eskabide-formularioa ikastetxean aurkeztu behar.
 • Sisteman erregistratuta, helbide elektroniko baten bidez eta honako bide hauetako bati jarraituta: HIA (Hezkuntzako Identifikazio Agiria) / NAN.
 • Ikastetxean bertan, modu presentzialean.

Deialdia PDFan deskargatzeko. HEMEN

Eskaera orria PDFan deskargatzeko. HEMEN

Informazio osagarrirako: HEMEN

Abierto el plazo para la solicitud de subvenciones para la adquisición de dispositivos digitales

Tal y como habrán podido leer en la nota difundida desde la ikastola el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha publicado las subvenciones para la adquisición de dispositivos digitales en el curso académico 2021-2022, para su utilización por el alumnado que curse Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La cuantía de las ayudas será de hasta un máximo de 200 euros por solicitante, con el límite del importe justificado por la factura del dispositivo concreto. Las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

 1. Que el centro docente donde esté matriculado haya sido incluido en la red Sare Hezkuntza Gelan en cualquiera de las convocatorias a partir del curso 2014-2015.
 2. Que el alumno o alumna sea beneficiario o beneficiaria en el curso 2020-2021 de una beca en la convocatoria del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de becas y ayudas al estudio.
 3. No haber sido beneficiario de esta misma subvención en las convocatorias precedentes.
 4.  El dispositivo digital por el que se solicita la ayuda se corresponda con aquel por el que haya optado el centro para todo el grupo del o de la solicitante y haya sido adquirido a partir del día 16 de noviembre de 2020, y hasta la fecha límite de un mes tras la notificación de la resolución definitiva de esta orden.

La solicitud se presentará en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BOPV, es decir, del 24 de septiembre al 24 de octubre. Os recomendamos no esperar hasta el último día. Hay tres maneras de presentar la solicitud:

 • Acceder mediante certificado digital (DNI, Tarjeta Izenpe…) o Juego de Barcos (B@kq). No deberá presentarse en el centro de estudios el impreso generado por la aplicación informática.
 • Registrarse en el sistema, mediante un Correo Electrónico, y uno de los elementos siguientes: – DIE (Documento Identificativo de Educación) o DNI.
 • De manera presencial acudiendo al centro donde esté matriculado.

Descarga la convocatoria en PDF.
Descarga la solicitud en PDF.
Toda la información aquí.