Ikastolan LH5 eta LH6ko ikasleekin lantzen ari garen programa beraren barruan, gurasoentzako formazio saioa ere antolatu dugu, teknologia berrien eta sare sozialen inguruan. Ekainaren 23an izango da, 18:00etan, udaletxean, eta parte hartzeko eskatu nahiko genizueke. Ikasgelan haurrekin landutako saioetan gurasook jakin beharreko kontu asko irten direla aurreratu diezazuekegu, eta gure seme-alaben ongizaterako balioagarri izango zaizkigun segurtasun arauen inguruan hausnartuko dugula.

Izema emateko: arnogurasoelkartea@gmail.com

“Telefono propioa nahi dut; nire lagun askok edo ia denek badaukate dagoeneko”. 8 bat urtetik gorako haurrak dituzuen askok entzungo zenuten ziurrenik hau etxean. Izan ere, gero eta gazteago direnean hasten dira telefono eskean gure umeak. Eta ezin dugu ezkutatu kezkatuta gaituela gai honek. Guraso askok esan diguzue, ere berean, buruhauste iturri handia dela sakelako telefonoarena. Noiz eman gure haurrei beren gailu propioa? Zertarako erabiliko dute sakelakoa? Nola arautu behar dugu erabilera? Zeintzuk dira onurak eta zeintzuk arriskuak? Sufritu ere egingo zenuten askok gai honekin, haurrek telefonoez egiten duten erabilera ikusita. Izan ere, gertatu dira gertatu behar ez zutenak ere gure seme-alaben artean. Jolasteko modua aldatu dute telefonoak eskuratzeaz batera, gaizki-ulertuak eta liskarrak ere sortu dira haien artean (eta gurasoen artean ere bai) telefonoen harira, eta arriskuak ere hartu dituzte Internetera jauzi egiteaz batera, beti ohartu ez garen arren. Horregatik sentitu dugu gaiari urgentziaz heldu beharra. Horregatik sentitu dugu haurrekin eurekin eta gainerako gurasookin gogoeta egin beharra. Izan ere, kontziente gara teknologiaren aroan bizi garela eta ezin ditugula gure haurrak mundu horretatik aparte hezi, baina gutxienez, mundu horretan era seguru eta osasuntsu batean barneratzeko bidea eman behar diegula sinetsita gaude. Gailuak ematekotan, haiek batera bestelako erremintak ere emateko betebeharra sentitzen dugu guraso garen heinean. Horregatik, Baikararekin jarri gara harremanetan, bai eta ikastolarekin ere, eta zuetako batzuek jakingo duzuen bezala, hasiak dira LH5ekoak eta LH6koak lanketa horretan, ikasgelan bertan.

 ‘Teknologia berriak eta sare sozialak’ izeneko programa ari dira lantzen LH5 eta LH6. mailakoak. Helburuak honakoak dira:

 1.  sare sozialen erabilpen egokia sustatzea, batez ere kideen arteko harremanak osasuntsuagiak izan daitezen.
 2.  Sare sozialekiko hurbilpen kritikoa bultzatzea
 3.  Pribatutasunaren mitoa apurtzea
 4.  Sare sozialek beraien harremanetan duten eragina aztertzea
 5. Erabileraren onurak eta arriskuak identifikatzea
 6. erabilera egokiaren jokabideka sendotzea

 Ordubeteko hiru hiru saio eman dituzte LH5ekoek eta LH6koek, klase orduetan eta irakaslea aurrean ez dela. Programa amaitu ondoren, baina, irakasleekin ere bilduko dira Baikarakoak, taldeetan bizitako prozesuaren berri emateko. Tutoreei txosten bana ere emango diete gero ikasleekin egindako lanaren berri emateko.
 

Sesión formativa para padres y madres para el
23 de junio: ‘Nuevas tecnologías y redes sociales

Dentro del mismo programa que estamos trabajando en la Ikastola con los alumnos de LH5 y LH6, también hemos organizado una sesión formativa para padres y madres sobre nuevas tecnologías y redes sociales. Será el 23 de junio, a las 18:00, en el ayuntamiento y os animamos a participar. Os podemos adelantar que en las sesiones que han trabajado con nuestros hijos e hijas en el aula han salido muchas cosas que debemos saber y creemos que es necesario reflexionar sobre las normas de seguridad que nos van a servir para el bienestar de nuestros hijos e hijas. Para inscripciones: arnogurasoelkartea@gmail.com

“Quiero un teléfono propio; muchos o casi todos mis amigos o amigas ya lo tienen”. Muchos padres y madres de los que tenéis niños y niñas mayores de 8 años seguramente habréis oído esto en casa. De hecho, nuestros hijos e hijas empiezan a pedir teléfono en edades cada vez más tempranas. Y no podemos ocultar que nos preocupa este tema. Muchos padres y madres también nos habéis dicho que el teléfono móvil es una fuente de problemas. ¿Cuándo dar a nuestros hijos e hijas su propio dispositivo? ¿Para qué van a usar el móvil? ¿Cómo debemos regular el uso? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles los riesgos? Muchos y muchas habréis sufrido con este tema, viendo el uso que hacen nuestro hijos y hijas de los teléfonos. De hecho, también han ocurrido cosas entre el alumnado que no deberían haber ocurrido. Han cambiado la forma de jugar con los teléfonos, se han producido malentendidos y enfrentamientos entre ellos y ellas (y también entre los padres y madres) con respecto a los teléfonos, y están tomando grandes riesgos sin que, muchas veces, nosotros y nosotras nos demos cuenta. Por eso hemos sentido la necesidad de abordar el tema con urgencia. Por eso hemos sentido también la necesidad de reflexionar con el alumnado y también con vosotros y vosotras. Porque somos conscientes de que vivimos en la era de la tecnología y de que no podemos educar a nuestros niños y niñas fuera de ese mundo, pero, al menos, estamos convencidos y convencidas de que debemos permitirles adentrarnos en él de una manera segura y saludable. En caso de darles un teléfono móvil sentimos también la obligación de proporcionarles otras herramientas para que aprendan a usarlos con total seguridad. Por eso, nos hemos puesto en contacto con Baikara y también con la ikastola, y como sabréis el alumnado de LH5 y LH6 ya han empezado a trabajar en el aula el programa ‘Nuevas Tecnologías y Redes Sociales”.

Los objetivos son:

 • Promover el uso adecuado de las redes sociales, especialmente para que las relaciones entre sus miembros sean más saludables.
 • Impulsar un acercamiento crítico a las redes sociales.
 • Romper el mito de la privacidad.
 • Analizar el impacto de las redes sociales en sus relaciones.
 • Identificación de los beneficios y riesgos del uso.
 • Refuerzo por conductas de buen uso.
   

Son tres sesiones de una hora de duración, en horario de clase y sin presencia del tutor o tutora. Una vez finalizado el programa, los de Baikara también se reunirán con los profesores y profesoras para informarles del proceso vivido en los grupos. También se entregará un informe a los tutores y tutoras para que estén informados sobre el trabajo realizado con los alumnos y alumnas.