GOLDEN 5 programari buruzko ikastaroa izango da  datorrean Uztailaren 16 eta 17an Donostiako Miramar Jauregian joan nahi duen edozein gurasorentzako. Mendaroko Ikastolan, jazarpena eta jarrera desegokiei aurre egiteko erabiltzen duten programa da hauxe hain zuzen.

Programa honen helburu nagusia irakaslearen, ikasle eta gelaren ikuspegi positiboa garatzea da. Hasieran DBH etaparako pentsatua izan bazen ere, egun Lehen eta Haur Hezkuntza etapetan ere ezarri egin da emaitza oso positiboekin.

Oinarri teoriko sendoa dauka psikologia aldetik programa honek.  Alde batetik, ikaslearen oinarrizko behar psikologikoak zaindu behar dira (autodeterminazio teoria) eta bestetik ikaslearen ikuspegi positiboa (atribuzio teoria). Hau horrela eginda, ikasleen autoestima eta motibazioa, gelako giroa eta ikasleen elkarbizitza hobetzen dira, eta azkenean, errendimendu akademikoa ere bai.

Ikastaroan programaren oinarri teorikoak eta bere bost eremu nagusietako estrategiak nahiz beste tresnak aurkezten dira. Gainera, azken urtetan Golden 5 programa ezarri duten zenbait Gipuzkoako ikastetxeetako adibideak ere aurkeztuko dira: Gelako kudeaketa, harremanak eraikitzen, giro soziala,  ikasketa doitua eta familia-eskola harremana.

Bukatzeko, 2016/2017 Golden 5 programak hainbat ikastetxetan  izan duen eraginaren ikerketaren emaitzak ere aurkeztuko dira.

Izen ematea nahi duneak, hemen, egin dezake.


CURSO SOBRE EL PROGRAMA GOLDEN 5

El próximo 16 y 17 de Julio habrá un curso para los padres y madres que estén interesados, sobre el programa Golden 5 en el Palacio Miramar de San Sebastian. Este mismo programa se utiliza en la Ikastola de Mendaro.

El objetivo principal del programa GOLDEN 5 es trasladar una visión positiva por parte del profesorado al aula y al alumnado. Con ello se quiere conseguir mejorar el clima del aula y el rendimeinto académico del alumnado. Aunque en un principio se configuró para la etapa de secundaria también está siendo aplicado con éxito en las etapas de infantil y primaria.

El programa, desde su base teórica  subraya que si se cuida el desarrollo de las necesidades básicas de la persona (teoría de la autodeterminación) y la visión positiva del alumnado (teoría de las atribuciones) se consigue mejorar la motivación y la autoestima del alumnado, se contribuye a mejorar el clima de aula y la convivencia del alumnado, y finalmente se mejora el rendimiento académico.

En el curso se presenta su base teórica y estrategias y herramientas principales de sus cinco áreas de intervención, así como ejemplos desarrollados en diferentes centros educativos guipuzcoanos: gestión de aula, construyendo relaciones, clima social, aprendizaje ajustado y relaciones familia- escuela.

El curso finalizara con la presentación de una investigación realizada en el curso 2016/2017 sobre el impacto del programa en diferentes centros guipuzcoanos.

Los interesados e interesadas podeis realizar la inscripción del curso aquí.