“Eskola-jantokiak EAEn. Nolakoak diren eta nolakoak izan litezkeen: elikaduraren kalitatea, hezkuntza-potentziala eta ingurunearekin duen lotura” ikerketa aurkeztu zuten Abenduaren 14an VSF Herrien Bidezko Elikadura eta EHIGE elkarteek, Irantzu Duro (LAIA Ekosormena) ikerketaren egilearekin batera.

Ikerketaren laburpena hemen duzue irakurgai.

Ikerketaren helburu nagusia EAEko ikastetxeetako elikadura-sistemen analisi eta diagnostikoa egitea izan da. Ikastetxe barnean zein inguruarekin lotuta dauden erlazio, erabaki eta jarduera guztiak barne hartzen ditu ikastetxeetako elikadura-sistemak. Eskola-jantokia da elikadura-sistemaren zutabeetako bat, horregatik zentratu dira bertan.

PRESENTACION DEL ESTUDIO COMEDORES EN LA CAV

VSF Justicia Alimentaria Global en Euskadi y EHIGE, presentaron el pasado 14 de Diciembre en rueda de prensa el estudio “Comedores escolares en la CAV. Cómo son y cómo podrían ser: calidad alimentaria, potencial educativo y vínculo local”, junto a su autora, Irantzu Duro (Laia Ekosormena).

Podeis leer aquí el resumen del estudio.

El objetivo principal del estudio ha sido el análisis y diagnóstico de los sistemas alimentarios escolares en la CAV. Consideran sistema alimentario escolar a todas las relaciones, decisiones y actividades vinculadas con la alimentación dentro del centro y en su entorno. El comedor escolar es uno de los pilares de este sistema por eso han centrado los focos de este estudio en esta área.