Arno Guraso Elkarteak bere urteko Ohiko Batzarra egingo du azaroaren 13an, astelehenean, 18:30tan Udaleko pleno aretoan.

Eguneko gai ordena ondokoa:
1.- Azken Batzarreko akta irakurri eta onartzea.
2.- 2016-2017 ikasturteko ekintzak.
3.- 2016-2017 ikasturteko kontuak.
4.- Arnoko zuzendaritza taldeko kide baten aldaketa.
5.- 2017-2018 ikasturterako urteko plana eta aurrekontua.
6.- Galderak eta erantzunak
OHARRA: Zaintza egongo da jubilatuen ondoko lokalean 18:15etatik aurrera.


La asamblea ordinaria se celebrará el 13 de noviembre

La asamblea anual ordinaria será el próximo 13 de noviembre, lunes, a las 18:30 en el salón del plenos del Ayuntamiento.

Los temas a tratar son los siguientes:

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
2.- Actividades del curso 2016-2017.
3.- Aprobación de las cuentas del curso 2016-2017.
4.- Cambio de un miembro de la junta directiva.
5.- Plan y presupuesto para el curso 2017-2018.
6.- Ruegos y preguntas.

Nota: Habrá servicio de zaintza en el local de al lado de
los jubilados a partir de las 18:15.