Ikastolako zaintzan eguneroko zerbitzuaz gain, aldizkako erabiltzaileentzako zaintza zerbitzua  ere eskaintzen da.

Egun bakarrean haurra zaintzara eraman nahi duenak, aurrez abisua eman beharko dio arduradunari, bezperan beranduenez, eta egunean bertan 5€ ordaindu; eguneko eta umeko. Hilean hiru alditan baino gehiagotan erabili ez gero, kuota osoa ordaindu beharko da, 50 euro. Gogoratu, ordutegia 7:30tatik 9:00ak artekoa dela.

Bestalde, arratsaldeko zaintza zerbitzua  aurreko ikasturtean bertan behera gelditu zen erabiltzaile nahikoa ez zegoelako. Aurrerago, gutxiengo taldea osatuz gero, berriro aztertuko da zerbitzua emateko aukera. Arno Guraso elkarteak kudeatzen duen zerbitzua da zaintza eta egun, goizekoaz gain, ekaineko eta iraileko arratsaldeetako zerbitzua ere eskaintzen du.

Harremanetarako telefonoa: 655713812 Ainara – zaintzako arduraduna

Posta elektronikoa: arnozaintza@gmail.com 

Hablamos del uso ocasional del servicio de zaintza, 

Además del uso diario del servicio de cuidado o zaintza de la Ikastola, existe la posibilidad de hacer un uso ocasional del mismo.

En este caso, la persona interesada tendrá que avisar previamente, la víspera como muy tarde, y abonar 5€ por día y niña o niño; se efectuará el pago el mismo día, abonando la cantidad a la responsable de zaintza. En el caso de que una familia quiera hacer uso de este servicio en más de tres ocasiones tendrá que abonar la cuota mensual completa, 50 euros. Recordamos que el  horario es de 7:30 a 9:00.

Por otra parte, el servicio de zaintza por la tarde se suspendió el curso pasado porque no había un grupo mínimo de personas usuarias. Si en el futuro lo hubiera, se estudiará volver a ponerlo en marcha. La asociación de madres y padres de la Ikastola de Mendaro, Arno Guraso elkartea,  es quien gestiona este servicio de cuidado, que también se ofrece las tardes de junio y septiembre.

Teléfono de contacto: 655713812 Ainara – responsable de zaintza  

Correo electrónico: arnozaintza@gmail.com

toddlers-303904